Zahraničné pracovné cesty - Ladislav Kamenický

DátumPopis pracovnej cesty
15. - 17. 2. 2016 Brusel - poslanci NR SR Ladislav Kamenický a Vladislav Petráš sa zúčastnia Európskeho parlamentného týždňa 2016
24. - 26. 2. 2013 Dublin - Ladislav Kamenický - stretnutie predsedov finančných výborov parlamentov EÚ v rámci írskeho predsedníctva
25. - 26. 11. 2012 Nikózia - Ladislav Kamenický - konferencia predsedov finančných výborov v rámci cyperského predsedníctva EÚ