Zahraničné pracovné cesty - Ladislav Andreánsky

V systéme nie je evidovaná žiadna zahraničná pracovná cesta pre poslanca v tomto volebnom období.