Zahraničné pracovné cesty - Štefan Kuffa

V systéme nie je evidovaná žiadna zahraničná pracovná cesta pre poslanca v tomto volebnom období.