Zahraničné pracovné cesty - Branislav Ondruš

V systéme nie je evidovaná žiadna zahraničná pracovná cesta pre poslanca v tomto volebnom období.