Zahraničné pracovné cesty - József Nagy

DátumPopis pracovnej cesty
6. - 11. 4. 2014 Štrasburg - Pavol Goga, Martin Fronc, Darina Gabániová, József Nagy (6.-9.4.) - 2. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.
4. - 5. 3. 2014 Viedeň - József Nagy - zasadnutie Výboru pre rovnosť a nediskrimináciu PZ RE
26. - 28. 1. 2014 Štrasburg - vedúca Stálej delegácie NR SR v PZ RE Oľga Nachtmannová, členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE Martin Fronc, náhradníčky za členov Stálej delegácie NR SR v PZ RE Darina Gabániová, Lea Grečková (26. až 28.1.2014) a náhradník za člena Stálej delegácie NR SR v PZ RE József Nagy (26. až 30.1.2014) - 1. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.
4. - 5. 12. 2013 Paríž - József Nagy - zasadnutie Výboru pre rovnosť a nediskrimináciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
21. - 26. 4. 2013 Štrasburg - Oľga Nachtmannová, Pavol Goga, Mikuláš Dzurinda, Darina Gabániová, József Nagy - druhá časť riadneho zasadnutia PZ RE
10. - 12. 4. 2013 Prachatice - Ľuboš Blaha,Oľga Nachtmanová, Ľubomír Petrák, József Nagy - stretnutie výborov pre európske záležitosti parlamentov krajín Vyšehradskej skupiny+Chorvatsko
20. - 25. 1. 2013 Štrasburg - vedúca Stálej delegácie NR SR v PZ RE 0ľga Nachtmannová, členovia delegácie , Pavol Goga, Mikuláš Dzurinda, náhradníci členov delegácie Darina Gabániová, József Nagy, - 1. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
30. 9. - 5. 10. 2012 Štrasburg - Oľga Nachtmannová, Ľuboš Blaha, Pavol Goga, Mikuláš Dzurinda, Darina Gabániová, József Nagy - štvrtá časť riadneho zasadnutia PZ RE