Zahraničné pracovné cesty - Jozef Viskupič

DátumPopis pracovnej cesty
26. 3. - 3. 4. 2015 Hanoj - podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková, poslanec NR SR Jozef Viskupič, člen Stálej delegácie NR SR v MPÚ a predseda Skupiny priateľstva s Vietnamskou socialistickou republikou - účasť na 132. zasadnutí delegátov Medziparlamentnej únie spojená s oficiálnou návštevou Vietnamskej socialistickej republiky.
23. - 25. 2. 2015 Brusel - predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ Jozef Viskupič, člen výboru Anna Vitteková, Martin Fecko - pracovná cesta výboru.
30. 11. - 2. 12. 2014 Rím - predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha, poslanci výboru Štefan Gašparovič, Jozef Viskupič - na LII. zasadnutie Konferencie výborov pre európske záležitosti parlamentov členských štátov Európskej únie (LII COSAC Meeting).
20. 10. 2014 Budapešť - predseda Výboru NR SR pre kultúru a média Dušan Jarjabek, podpredseda výboru Jozef Viskupič, členovia výboru Miroslav Číž, Štefan Gašparovič, Pavol Abrhan, László Sólymos, Magdaléna Vašáryová - stretnutie s výborom maďarského parlamentu.
14. - 16. 10. 2014 Hernádvécse - členovia Výboru NR SR pre európske záležitosti - Jana Vaľová, Jozef Viskupič - stretnutie výborov pre európske záležitosti parlamentov krajín V4.
4. 10. 2013 Užhorod - predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha, podpredseda výboru Ivan Štefanec, Andrej Kolesík, členovia výboru Štefan Gašparovič, Peter Náhlik, Jana Vaľová, Jozef Viskupič - výjazdové rokovanie delegácie Výboru NR SR pre európske záležitosti
10. - 19. 11. 2012 Etiópia - Eva Horváthová, Jozef Viskupič - neformálna pracovná návšteva Etiópie v rámci medzinárodného projektu rozvojovej pomoci krajín V4
14. - 16. 10. 2012 Nikózia - predseda Výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha, poslanci NR SR Ivan Štefanec, Maroš Kondrót, Jozef Viskupič - XL.VIII. zasadnutie Konferencie parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej únie -COSAC
22. - 24. 4. 2012 Kodaň - predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboš Blaha a poslanci NR SR Andrej Kolesík, Jozef Viskupič - XLVII. Zasadnutie Konferencie parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov členských štátov Európskej únie - COSAC.