Zahraničné pracovné cesty - László Sólymos

V systéme nie je evidovaná žiadna zahraničná pracovná cesta pre poslanca v tomto volebnom období.