Zahraničné pracovné cesty - Martin Poliačik

DátumPopis pracovnej cesty
26. - 30. 1. 2020 Štrasburg - poslanci NR SR Radovan Baláž a Martin Poliačik sa zúčastnia Prvej časti riadneho zasadnutia PZ RE.
29. 9. - 4. 10. 2019 Štrasburg - poslanci NR SR Ľuboš Blaha, Radovan Baláž, Martin Poliačik a Ján Marosz sa zúčastnia na Štvrtej časti riadneho zasadnutia PZ RE.
23. - 28. 6. 2019 Štrasburg - poslanec NR SR Martin Poliačik sa zúčastní na Tretej časti riadneho zasadnutia PZ RE.
7. - 11. 4. 2019 Štrasburg- poslanec NR SR Martin Poliačik sa zúčastní na Druhej časti riadneho zasadnutia PZ RE.
24. - 29. 6. 2018 Štrasburg - poslanci NR SR Ľuboš Blaha, Ján Marosz, Radovan Baláž, Martin Poliačik a Pavol Goga sa zúčastnia Tretej časti riadneho zasadnutia PZ RE
23. - 27. 4. 2018 Štrasburg - poslanci NR SR Radovan Baláž a Martin Poliačik sa zúčastnia Druehj časti riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.
21. - 26. 1. 2018 Štrasburg - poslanci NR SR Radovan Baláž, Ľuboš Blaha, Pavol Goga, Ján Marosz a Martin Poliačik sa zúčastnia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.
22. - 23. 11. 2017 Varšava - poslanci NR SR Martin Poliačik, Magdaléna Kuciaňová, Alena Bašistová a Viera Dubačová sa zúčastnia Návštevy na pozvanie výboru pre rokovací poriadok poslanecké a imunitné záležitosti Sejmu Poľskej republiky.
25. - 30. 6. 2017 Štrasburg - poslanci NR SR Róbert Madej, Peter Kresák, Pavol Goga, Radovan Baláž a Martin Poliačik sa zúčastnia Tretej časti riadneho zasadnutia PZ RE.
23. - 26. 4. 2017 Štrasburg - členovia Stálej delegácie NR SR V PZ RE Ján Marosz, Jaroslav Paška, Martin Poliačik a Pavol Goga sa zúčastnia na Druhej časti riadenoho zasadnutia PZ RE.
22. - 27. 1. 2017 Štrasburg - členovia Stálej delegácie v PZ RE Róbert Madej, Ján Marosz, Martin Poliačik a Pavol Goga sa zúčastnia na prvej časti riadneho zasadnutia PZ RE.
7. - 9. 12. 2016 Paríž - poslanec NR SR Martin Poliačik sa zúčastní Zasadnutia Výboru pre kultúru, vedu, vzdelávanie a médiá Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE)
18. - 21. 9. 2016 Kyjev - poslanec NR SR Martin Poliačik sa zúčastní zasadnutia Výboru pre kultúru, vedu, vzdelávanie a média Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE).