Zahraničné pracovné cesty - Emília Müllerová

DátumPopis pracovnej cesty
13. - 14. 5. 2009 Amsterdam - predseda Národnej rady SR Pavol Paška, poslankyne NR SR Emília Müllerová, Anna Szögedi - oficiálna návšteva predsedu NR SR v Holandskom kráľovstve
13. - 14. 3. 2008 Praha - László Nagy, František Mikloško, Emília Müllerová - pracovné rokovanie na pozvanie Petičného výboru PS PČR
5. - 6. 3. 2008 Brusel - László Nagy, Viera Mazúrová, Emília Müllerová - konferencia organizovaná Výborom Európskeho parlamentu pre práva žien a rodovú rovnosť: "Úloha žien v dialógu medzi kultúrami"
13. 6. 2007 Viedeň - Emília Müllerová - seminár na tému "obchod s ľudmi"