Zahraničné pracovné cesty - László Köteles

DátumPopis pracovnej cesty
9. 11. 2004 Budapešť - László Köteles, Iván Farkas, Zoltán Horváth, Ladislav Polka - pracovná návšteva partnerského parlamentného výboru
14. - 16. 9. 2004 Budapešť, Sarvaš - Mikuláš Juščík, Iveta Henzélyová, Vladimír Horák, László Köteles, Michal Vajda - pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
24. - 26. 2. 2004 Brusel - členovia Výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody Juraj Blanár, Vladimír Horák, Mikuláš Juščík, László Köteles, Libuša Martinčeková, Peter Muránsky, Karol Ondriaš, Michal Vajda - seminár otázok a odpovedí na tému „Životné prostredie“, ktorý organizuje TAIEX
18. - 19. 11. 2003 Praha - predseda Výboru NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody Mikuláš Juščík a členovia výboru Peter Muránsky, Juraj Blanár, Vladimír Horák, Iveta Henzélyová, László Köteles, Karol Ondriaš, Michal Vajda - rokovanie s Výborom pre verejnú správu, regionálny rozvoj a životné prostredie Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR
18. - 20. 3. 2003 Varšava, Krakov - predseda NR SR Pavol Hrušovský, poslankyne Mária Demeterová a Ľudmila Mušková, poslanci Milan Gaľa a László Köteles - oficiálna návšteva delegácie NR SR v Poľskej republike