Zahraničné pracovné cesty - Tatiana Rosová

DátumPopis pracovnej cesty
24. - 29. 1. 2010 Štrasburg - vedúca Stálej delegácie NR SR v PZ RE Oľga Nachtmannová, členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE József Berényi, Iván Farkas, Tatiana Rosová - I. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
27. 9. - 2. 10. 2009 Štrasburg - vedúca Stálej delegácie NR SR v PZ RE Oľga Nachtmannová, členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE Milan Urbáni, Peter Pelegrini, József Berényi (1.10.), Sergej Chelemendik, Július Brocka, Tatiana Rosová, Pavol Kubovič - IV. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
21. - 23. 6. 2009 Štrasburg - vedúca Stálej delegácie NR SR v PZ RE Oľga Nachtmannová, členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE Peter Pelegrini, József Berényi, Iván Farkas, Sergej Chelemendik, Július Brocka, Jaroslav Paška, Tatiana Rosová, Pavol Kubovič - III. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
24. 2. 2009 Budapešť - predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport Ferdinand Devínsky, podpredseda výboru László Szigeti, členovia výboru Imre Andruskó, Monika Smolková, Tatiana Rosová, Valentín Švidroň - pracovná návšteva Výboru pre mládež, sociálne veci a rodinu, Výboru pre vzdelanie a vedu a Výboru pre šport a turistiku parlamentu Maďarskej republiky
11. - 13. 11. 2008 Helsinki - Iván Farkas, Stanislav Kahanec, Ján Zvonár, Tatiana Rosová - stretnutie s partnerským výborom fínskeho parlamentu
13. - 14. 4. 2008 Ľubľana - Tatiana Rosová - stretnutie predsedov výborov parlamentov EÚ pre kultúru a vzdelanie
30. - 31. 12. 2007 Stráni - podpredseda NR SR Milan Hort a poslankyňa NR SR Tatiana Rosová - slávnosti bratstva Čechov a Slovákov v obci Stráni
5. - 6. 2. 2007 Brusel - Tatiana Rosová, Alexander Slafkovský - 3. medziparlamentné zasadnutie k Lisabonskej stratégii
15. - 17. 1. 2007 Helsinki - Pavol Frešo, Tatiana Rosová, Oľga Nachtmannová, Valentín Švidroň - medzinárodné stretnutie parlamentného združenia pre informačné technológie