Zahraničné pracovné cesty - Rudolf Pučík

DátumPopis pracovnej cesty
17. - 19. 2. 2010 Haag - predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Pavol Prokopovič, podpredseda výboru Rudolf Pučík, člen výboru Pavol Goga - pracovné rokovania partnerských výborov
24. - 31. 1. 2010 Washington D.C., New York - Rudolf Pučík - výjazdové zasadnutie Výboru pre obranu a bezpečnosť Parlamentného zhromaždenia NATO
7. 12. 2009 Cyprus - Rudolf Pučík, Ján Kovarčík, Viliam Jasaň, Vladimír Matejička, Marián Kovačócy, Emil Vestenický, Jozef Šimko, Ján Čech, Miroslav Kotian - súčasť delegácie ministra obrany SR
13. - 18. 11. 2009 Edinburgh - Ján Kovarčík, vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ NATO, György Juhász, člen delegácie (15.- 18.11.) a Rudolff Pučík, člen delegácie (13. -18.11.) - výročné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia PZ NATO
8. - 10. 11. 2009 Štokholm - Rudolf Pučík - Konferencia predsedov parlamentných výborov pre obranu a bezpečnosť
28. 9. - 2. 10. 2009 Moskva - predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Rudolf Pučík, podpredseda výboru Ján Richter a poslanec výboru Viliam Jasaň - pracovné stretnutie s partnerskými výbormi Štátnej dumy Ruskej federácie.
27. - 29. 5. 2009 Brusel, Mons - predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Rudolf Pučík, poslanci výboru Viliam Jasaň, Emil Vestenický, Marián Kovačócy, Jozef Ďuračka, Jozef Líška - návšteva centrály NATO v Bruseli a Spojeneckého veliteľstva SHAPE v Monse.
22. - 26. 5. 2009 Oslo -vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ NATO Ján Kovarčík (22. - 25.5.), členovia stálej delegácie Martin Fedor (22.-25.5.), Rudolf Pučík, György Juhász, Maroš Kondrót - jarné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia NATO
25. - 31. 1. 2009 Washington, Colorado, Kalifornia - výjazdové zasadnutie Výboru pre obranu a bezpečnosť PZ NATO
21. - 23. 1. 2009 Varšava - predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Rudolf Pučík, poslanci výboru Ján Kovarčík, Viliam Jasaň, Marián Kovačócy, Emil Vestenický - návšteva partnerského parlamentného výboru
23. - 24. 11. 2008 Kandahar - Rudolf Pučík, Ján Kovarčík, Viliam Jasaň, Marián Kovačócy, Vladimír Matejička, Emil Vestenický - na pozvanie ministra obrany SR ako súčasť jeho delegácie
14. - 18. 11. 2008 Valencia - Ján Kovarčík, Rudolf Pučík, György Juhász, Maroš Kondrót, Martin Fedor - 54. výročné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia NATO
31. 10. - 1. 11. 2008 Cyprus - Rudolf Pučík, Ján Kovarčík, Viliam Jasaň, Vladimír Matejička, Marián Kovačócy, Emil Vestenický - návšteva Slovenskej jednotky UNFICYP s delegáciou MO SR
2. - 6. 6. 2008 Paríž - Rudolf Pučík, Jozef Šimko, Jozef Burian - 1. časť 54. riadneho Zhromaždenia Západoeurópskej únie
23. - 27. 5. 2008 Berlín - Ján Kovarčík, Rudolf Pučík, György Juhász, Maroš Kondrót - jarné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia NATO
16. - 19. 4. 2008 Astana - Rudolf Pučík, Ján Richter, Marián Kovačócy, Viliam Jasaň, Vladimír Matejička - súčasť delegácie pracovnej návštevy ministra obrany SR
2. - 4. 3. 2008 Ľubľana - Rudolf Pučík - konferencia predsedov výborov pre obranu a bezpečnosť členských krajín EÚ, EP a parlamentov kandidátskych krajín a na Kolokvium "2008: rozhodujúci rok pre západný Balkán".
17. 12. 2007 Kosovo - Rudolf Pučík, Ján Kovarčík, Viliam Jasaň - pracovná návšteva s ministrom obrany SR
18. - 20. 11. 2007 Sarajevo - Rudolf Pučík, Ján Kovarčík, Emil Vestenický, Viliam Jasaň, Vladimír Matejička - pracovná návšteva na pozvanie predsedu Spoločného výboru pre obranu a bezpečnosť Parlamentu Bosny a Hercegoviny
4. - 10. 10. 2007 Reykjavik - Ján Kovarčík, Rudolf Pučík, Martin Fedor, György Juhász, Maroš Kondrót - 53. výročné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia NATO
4. - 6. 6. 2007 Paríž - Pavol Kubovič, Rudolf Pučík, Jozef Mikuš - 1. časť 53. Zhromaždenia Západoeurópskej únie
24. - 29. 5. 2007 Madeira - Ján Kovarčík, Rudolf Pučík, Martin Fedor, Maroš Kondrót - jarné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia NATO
16. - 18. 4. 2007 Brusel - predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Rudolf Pučík a poslanci NR SR Ján Richter, Ján Kovarčík, Vladimír Matejička, Emil Vestenický, Viliam Jasaň, Marián Kovačócy, Rafael Rafaj, Milada Belásova, Jozef Líška, Jozef Ďuračka, Ján Chrbet - návšteva centrály NATO a EÚ inštitúcií
7. - 9. 3. 2007 Brusel - Rudolf Pučík, Juraj Horváth, Oľga Nachtmannová, Emil Vestenický, Jozef Tarčák, Imre Andrusko, Pavol Frešo - návšteva centrály NATO
17. - 20. 2. 2007 Brusel - Ján Kovarčík, Rudolf Pučík - spoločné zasadnutie výboru PZ NATO pre obranu a bezpečnosť, politického a ekonomického výboru
14. - 15. 2. 2007 Praha - členovia Zahraničného výboru NR SR Zdenka Kramplová, Jozef Rydlo, Pavol Kubovič, Pál Csáky, Juraj Horváth, predseda a členovia Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Rudolf Pučík, Ján Kovarčík, Viliam Jasaň, Martin Fedor - pracovná návšteva Senátu Parlamentu Českej republiky
17. - 20. 12. 2006 Paríž - Pavol Kubovič, Rudolf Pučík, Jozef Šimko, Jozef Mikuš, Daniel Lipšic - 2. časť 52. Zhromaždenia Západoeurópskej únie
12. - 19. 11. 2006 Quebec - Ján Kovarčík, Rudolf Pučík, László Gyurovszky, Maroš Kondrót - výročné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia NATO
19. - 20. 10. 2006 Helsinki - Rudolf Pučík - stretnutie predsedov výborov pre obranu členských a kandidátskych krajín EÚ
2. - 3. 10. 2006 Brusel - Rudolf Pučík, Ján Kovarčík, Rafael Rafaj, László Nagy, Viera Mazúrová - parlamentné stretnutie "Od Tampere po Haag: aké sú perspektívy"