Zahraničné pracovné cesty - Oľga Nachtmannová

DátumPopis pracovnej cesty
23. - 25. 2. 2010 Budapešť - Oľga Nachtmannová, Boris Hradecký, Viera Mazúrová - stretnutie výborov pre európske záležitosti členských krajín V4 s účasťou krajín Východného partnerstva
17. - 18. 2. 2010 Paríž - Oľga Nachtmannová, Alexander Slafkovský - parlamentný seminár OECD na vysokej úrovni venovaný podpore globálneho ozdravenia ekonomiky po kríze
24. - 29. 1. 2010 Štrasburg - vedúca Stálej delegácie NR SR v PZ RE Oľga Nachtmannová, členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE József Berényi, Iván Farkas, Tatiana Rosová - I. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
27. 9. - 2. 10. 2009 Štrasburg - vedúca Stálej delegácie NR SR v PZ RE Oľga Nachtmannová, členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE Milan Urbáni, Peter Pelegrini, József Berényi (1.10.), Sergej Chelemendik, Július Brocka, Tatiana Rosová, Pavol Kubovič - IV. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
21. - 23. 6. 2009 Štrasburg - vedúca Stálej delegácie NR SR v PZ RE Oľga Nachtmannová, členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE Peter Pelegrini, József Berényi, Iván Farkas, Sergej Chelemendik, Július Brocka, Jaroslav Paška, Tatiana Rosová, Pavol Kubovič - III. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
25. - 30. 1. 2009 Štrasburg - vedúci a členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE Milan Urbáni, Oľga Nachtmannová, József Berényi, Iván Farkas, Sergej Chelemendik, Július Brocka, Eduard Kukan - I. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
12. 11. 2008 Komárom - predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Milan Urbáni, Oľga Nachtmannová, Juraj Horváth, Martin Fronc, József Berényi - stretnutie Výborov pre európske záležitosti NR SR a NZ MR
8. - 10. 10. 2008 Praha - Oľga Nachtmannová, Viera Mazúrová, Alexander Slafkovský, Pál Csáky - stretnutie výborov pre európske záležitosti členských krajín V4
27. 9. - 3. 10. 2008 Štrasburg - Boris Zala (do 29.9.2008), Oľga Nachtmannová, József Berényi, Iván Farkas, Sergej Chelemendik, Július Brocka, Eduard Kukan, Jaroslav Paška - 4. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
23. - 27. 6. 2008 Štrasburg - členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE Boris Zala, Oľga Nachtmannová, Jozsef Berényi, Iván Farkas, Sergej Chelemendik, Eduard Kukan, Ferdinand Devínsky - 3.časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
13. - 18. 4. 2008 Štrasburg - členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE Boris Zala, Milan Urbáni, Oľga Nachtmannová, József Berényi, Iván Farkas, Július Brocka, Eduard Kukan, Jaroslav Paška - 2. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
18. - 20. 3. 2008 Eger - predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Milan Urbáni a členovia výboru Rudolf Bauer, Boris Hradecký, Vladimír Jánoš, Oľga Nachtmannová, Ivan Štefanec - stretnutie výborov pre európske záležitosti členských krajín V4.
2. - 4. 3. 2008 Skopje - Alexander Slafkovský, Viera Mazúrová, Oľga Nachtmanová - návšteva partnerského výboru
29. 9. - 5. 10. 2007 Štrasburg - Boris Zala, József Berényi (do 4.10.), Sergej Chelemendik, Ferdinand Devínsky, Iván Farkas, Július Brocka, Eduard Kukan, Jaroslav Paška, Oľga Nachtmannová, Milan Urbáni - 4. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
7. - 9. 3. 2007 Brusel - Rudolf Pučík, Juraj Horváth, Oľga Nachtmannová, Emil Vestenický, Jozef Tarčák, Imre Andrusko, Pavol Frešo - návšteva centrály NATO
15. - 17. 1. 2007 Helsinki - Pavol Frešo, Tatiana Rosová, Oľga Nachtmannová, Valentín Švidroň - medzinárodné stretnutie parlamentného združenia pre informačné technológie
29. - 30. 11. 2006 Brusel - Juraj Horváth, Pál Csáky, Viera Mazúrová, Oľga Nachtmannová - pracovné rokovanie v Európskom parlamente a v SM SR pri NATO