Zahraničné pracovné cesty - Vladimír Matejička

DátumPopis pracovnej cesty
13. - 14. 11. 2019 Praha - poslanci NR SR Peter Antal, Mikuláš Krajkovič, Ján Kvorka a Vladimír Matejička sa zúčastní na návšteve pozvania partnerského výboru Senátu Parlamentu Českej republiky.
14. - 15. 2. 2018 Budapešť - poaslnci NR SR Mikuláš Krajkovič, Vladimír Matejička, Martin Fecko a Ján Kvorka sa zúčastnia Zasadnutia výborov V4 pre pôdohospodárstvo.