Zahraničné pracovné cesty - Pavol Džurina

DátumPopis pracovnej cesty
20. - 22. 7. 2008 Paríž - Pavol Džurina - spoločná schôdza predsedov parlamentných výborov pre zahraničné veci (COFACC)
17. - 19. 2. 2008 Skopje - Jozef Rydlo, Pavol Džurina, Emil Vestenický - konferencia "NATO, Bukurešť a nasledujúce obdobie - úloha parlamentných zahraničných výborov a výborov pre obranu a bezpečnosť pri implementácii cieľov a politík NATO".
13. - 14. 12. 2007 Antalovce - Pavol Džurina - zasadnutie Slovensko-ukrajinskej medzivládnej komisie pre cehraničnú spoluprácu
1. - 2. 10. 2007 Brusel - Vladimír Jánoš, Ľuboš Martinák, Viera Mazúrová, Rafael Rafaj, Anton Korba, Pavol Džurina - spoločná parlamentná schôdza o zmene klímy.