Zahraničné pracovné cesty - Ágnes Biró

DátumPopis pracovnej cesty
21. - 25. 4. 2008 Helsinky (21.-23.4.) Oslo (23.-25.4.) - predseda Národnej rady SR Pavol Paška, podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž a poslanci NR SR Ágnes Biró, Eduard Kukan, Monika Smolková - oficiálna návšteva predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
15. 11. 2007 Budapešť - podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž, poslanci NR SR Ján Richter, Ágnes Biró, Katarína Tóthová - rokovanie s predsedom Medziparlamentnej únie a skupinou slovensko-maďarského priateľstva v Národnom zhromaždení MR
15. 11. 2007 Budapešť - podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž a poslanci Národnej rady SR Ján Richter, Katarína Tóthová, Ágnes Biró - pracovné rokovanie predsedu Slovenskej skupiny MPÚ, predsedu a členov Skupiny priateľstva NR SR s MR s partnermi v Národnom zhromaždení Maďarskej republiky