Zahraničné pracovné cesty - Anton Hrnko

DátumPopis pracovnej cesty
7. - 9. 1. 2020 Praha - poslanci NR SR Anton Hrnko, Gábor Grendel a Milan Laurenčík sa zúčastnia na Stretnutí výborov pre bezpečnosť parlamentov krajín Vyšehradskej skupiny.
9. - 10. 8. 2019 Báčsky Petrovec - poslanec NR SR Anton Hrnko sa zúčastní na Slovenských národných slávnostiach 2019.
6. - 8. 3. 2019 Bukurešť - poslanci NR SR Katarína Cséfalvayová, Anton Hrnko a Peter Osuský sa zúčastnia na Medziparlamentnej konferencii o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike.
17. - 20. 2. 2019 Brusel - vedúci stálej delegácie NR SR v PZ NATO Anton Hrnko a člen delegácie Eduard Heger sa zúčastnia Spoločného zasadnutia výborov v rámci PZ NATO.
15. - 20. 11. 2018 Halifax - poslanec NR SR Anton Hrnko sa zúčastní na Výročnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO.
11. - 12. 10. 2018 Viedeň - poslanci NR SR Anton Hrnko, Katarína Cséfalvayová a Martin Fedor sa zúčastnia Medziparlamentnej konferencie o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike.
29. 9. - 1. 10. 2018 Nadlak - poslanci NR SR Dušan Jarjabek, Miroslav Číž, Ľubomír Petrák a Anton Hrnko sa zúčastnia XX. Prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne.
9. - 10. 9. 2018 Paríž - psolanec NR SR Anton Hrnko sa zúčastní 16. Summer Defence Conference.
1. - 3. 7. 2018 Berlín - poslanec NR SR Anton Hrnko sa zúčastní Parliamentary Intelligence-Security Forum
25. - 28. 5. 2018 Varšava - poslanci NR SR Anton Hrnko, Martin Fedor, Eduard Heger a Karol Farkašovský sa zúčastnia Jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO
17. - 19. 4. 2018 Bukurešť - poslanec NR SR Anton Hrnko sa zúčastní na Summit B9.
21. - 22. 2. 2018 Budapešť - predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko a člen Výboru Milan Laurenčík sa zúčastnia Stretnutia výborov pre obranu a bezpečnosť parlamentov krajín V4.
5. - 10. 2. 2018 Washington D.C., Charleston - poslanec NR SR Anton Hrnko sa zúčastní Zasadnutia výboru pre obranu a bezpečnosť PZ NATO.
13. - 15. 11. 2017 Brusel, Belgické kráľovstvo - poslanci Anton Hrnko, Gábor Grendel, Peter Šuca, Katarína Cséfalvayová, Jaroslav Paška, Milan Laurenčík, Martin Fedor, Igor Janckulík, Eduard Adamčík, Marek Krajčí sa zúčastnia Pracovného pobytu delegácie NR SR v NATO HQ. .
13. - 15. 11. 2017 Brusel - poslanci NR SR Anton Hrnko, Gábor Grendel, Peter Šuca, Katarína Cséfalvayová, Jaroslav Paška, Milan Laurenčík, Martin Fedor, Igor Janckulík, Eduard Adamčík a Marek Krajčí sa zúčastnia na Pracovnom pobyte delegácie NR SR v NATO HQ
6. - 9. 11. 2017 Ľubľana - poslanec NR SR Anton Hrnko sa zúčastní Rose - Roth Seminára, PZ NATO.
8. - 9. 6. 2017 Riga - poslanci NR SR Anton Hrnko a František Šebej sa zúčastnia spoločnej konferencie Baltic Assembly, Benelux Parliament, GUAM Parliamentary Asembly, Nordic Council.
25. - 29. 5. 2017 Tbilisi - poslanci NR SR Anton Hrnko, Gábor Gál a Juraj Droba sa zúčastnia na Jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO.
31. 3. - 2. 4. 2017 Berlín - vedúci Stálej delegácie NR SR v PZ NATO Anton Hrnko sa zúčastní Zasadnutia stáleho výboru PZ NATO.
15. - 17. 3. 2017 Arad, Nadlak - poslanci NR SR Anton Hrnko a Peter Šuca sa stretnú s predsedom partnerského výboru rumunského parlamentu a zúčastnia sa odovdzávania ceny Ondreja Štefanka 2017 v Nadlaku
25. - 26. 1. 2017 Mníchov - poslanec NR SR Anton Hrnko sa zúčastní konferencie "Bavorsko a vyšehradské štáty - dezilúzia?"
18. - 21. 11. 2016 Istanbul - poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Hrnko a Juraj Droba sa zúčastnia na 62. výročnom zasadnutí PZ NATO.
7. 7. 2016 Štrasburg - predseda NR SR Andrej Danko, podpredseda NR SR Martin Glváč a predsedovia výborov NR SR Ľuboš Blaha, Ladislav Kamenický, Jana Kiššová, Boris Kollár, Anton Hrnko, František Šebej a poslanec NR SR Radoslav Procházka sa zúčastnia na stretnutí Konferencie predsedov politických frakcií EP
27. - 30. 5. 2016 Tirana - poslanci NR SR Anton Hrnko, Gábor Gál a Juraj Droba sa zúčastnia Jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO
6. - 8. 4. 2016 Haag - vyslanie poslancov NR SR Františka Šebeja a Antona Hrnku - Účasť na Medziparlamentnej konferencii o Spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike a Spoločnej bezpečnostnej a ochrannej politike (IPC CFSP/CSDP) v rámci parlamentnej dimenzie holandského predsedníctva v Rade EÚ o energetike