Zahraničné pracovné cesty - Jarmila Tkáčová

DátumPopis pracovnej cesty
6. - 7. 9. 2009 Brijuni, Záhreb - predseda Národnej rady SR Pavol Paška, podpredseda Národnej rady SR Tibor Cabaj, poslankyňa Národnej rady SR Jarmila Tkáčová - oficiálna návšteva predsedu Národnej rady SR.
10. - 12. 6. 2008 Praha - Jarmila Tkáčová - zasadnutie Výboru pre ekonom ické záležitosti PD SEI