Zahraničné pracovné cesty - Dana Podracká

DátumPopis pracovnej cesty
12. - 14. 7. 2004 Krakov, Zywiec - Ľudmila Mušková, Dušan Čaplovič, Dana Podracká, Mária Majdová, Erzsébet Dolník - stretnutie delegácií Slovensko-poľskej a Poľsko-slovenskej skupiny priateľstva NR SR a parlamentu Poľskej republiky
1. - 2. 7. 2004 Krakov - Dana Podracká - 9. zasadnutie, ktoré sa uskutoční na základe čl. 9 Dohody medzi vládou SR a Poľska o cezhraničnej spolupráci
2. - 4. 6. 2004 Brusel - Milan Hort, Miroslav Číž, Karol Mitrík, Eva Antošová, Dana Podracká, Tibor Cabaj, Iván Farkas, István Pásztor, Samuel Zubo, Igor Pinkava - seminár pod názvom „Európska regionálna politika" organizovaný TAIEX-om