Zahraničné pracovné cesty - Branislav Opaterný

DátumPopis pracovnej cesty
15. - 17. 11. 2005 Štokholm - Ján Rusnák, Róbert Nemcsics, Branislav Opaterný - pracovná návšteva partnerského výboru švédskeho parlamentu
31. 5. - 2. 6. 2004 Praha, Kolín - Ján Rusnák, Jirko Malchárek, Ľubomír Vážny, Pavol Minárik, Stanislav Janiš, István Harna a Vladimír Ďado - pracovná návšteva delegácie Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
20. - 21. 4. 2004 Brusel - Róbert Nemcsics, Branislav Opaterný - seminár na tému: Elektronická Európa, ktorý organizačne zabezpečuje Úrad pre výmenu informácií o technickej pomoci (TAIEX) so sídlom v Bruseli
21. - 27. 11. 2003 Santiago de Chile - Edita Angyalová, Edit Bauer, Jozef Burian, Anton Blajsko, Peter Bódy, Eva Černá, Mária Demeterová, Igor Federič, Jozef Hrdlička, Ľubica Navrátilová, Klára Sárközy, Vojtech Tkáč, Jozef Mikuš, Robert Nemcsics - študijná cesta - Čílska dôchodková reforma - praktické skúsenosti aplikovateľné pri realizácii dôchodkovej reformy na Slovensku; organizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13. - 14. 11. 2003 Rím - Robert Nemcsics, Branislav Opaterný - stretnutie predsedov a zástupcov výborov pre verejné stavby a infraštruktúru parlamentov členských a pristupujúcich krajín Európskej únie