Zahraničné pracovné cesty - Pavol Kubovič

DátumPopis pracovnej cesty
1. - 2. 6. 2010 Brusel - podpredseda Zahraničného výboru NR SR Jozef Rydlo, a člen výboru Pavol Kubovič - medziparlamentné stretnutie Výboru pre EP pre zahraničné veci s národnými výbormi EÚ.
27. 9. - 2. 10. 2009 Štrasburg - vedúca Stálej delegácie NR SR v PZ RE Oľga Nachtmannová, členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE Milan Urbáni, Peter Pelegrini, József Berényi (1.10.), Sergej Chelemendik, Július Brocka, Tatiana Rosová, Pavol Kubovič - IV. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
21. - 23. 6. 2009 Štrasburg - vedúca Stálej delegácie NR SR v PZ RE Oľga Nachtmannová, členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE Peter Pelegrini, József Berényi, Iván Farkas, Sergej Chelemendik, Július Brocka, Jaroslav Paška, Tatiana Rosová, Pavol Kubovič - III. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
25. 2. 2009 Ostrihom - predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR Boris Zala a členovia výboru Zdenka Kramplová, Jozef Rydlo, Pál Csáky, Juraj Horváth, Pavol Hrušovský a Pavol Kubovič - zasadnutie zahraničných výborov parlamentov Slovenskej republiky a Maďarskej republiky
3. - 5. 6. 2008 Vilnius - predseda Zahraničného výboru NR SR Boris Zala, poslanci výboru Pavol Hrušovský, Pavol Kubovič, István Pásztor - pracovná návšteva partnerského zahraničného výboru Sejmu Litvy
4. - 6. 6. 2007 Paríž - Pavol Kubovič, Rudolf Pučík, Jozef Mikuš - 1. časť 53. Zhromaždenia Západoeurópskej únie
14. - 15. 2. 2007 Praha - členovia Zahraničného výboru NR SR Zdenka Kramplová, Jozef Rydlo, Pavol Kubovič, Pál Csáky, Juraj Horváth, predseda a členovia Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Rudolf Pučík, Ján Kovarčík, Viliam Jasaň, Martin Fedor - pracovná návšteva Senátu Parlamentu Českej republiky
17. - 20. 12. 2006 Paríž - Pavol Kubovič, Rudolf Pučík, Jozef Šimko, Jozef Mikuš, Daniel Lipšic - 2. časť 52. Zhromaždenia Západoeurópskej únie