Zahraničné pracovné cesty - Darina Gabániová

DátumPopis pracovnej cesty
15. - 17. 4. 2008 Štokholm - Viliam Novotný, Peter Markovič, Anna Szögedi, Štefan Zelník, Darina Gabániová - návšteva partnerského výboru švédskeho parlamentu
7. - 9. 11. 2007 Rím - Viliam Novotný, Darina Gabániová, Beáta Saniová, Tibor Bastrnák, Anton Bobrík - pracovná návšteva partnerských výborov oboch komôr talianskeho parlamentu
27. - 30. 11. 2006 Rím - Darina Gabániová, Martin Kuruc - Medziparlamentná konferencia k ľudským právam a náboženským slobodám
30. 10. - 1. 11. 2006 Helsinki - Darina Gabániová, Martin Kuruc - stretnutie členov výborov členských krajín Európskej únie zaoberajúcich sa rovnosťou príležitostí