Zahraničné pracovné cesty - Július Brocka

DátumPopis pracovnej cesty
27. 9. - 2. 10. 2009 Štrasburg - vedúca Stálej delegácie NR SR v PZ RE Oľga Nachtmannová, členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE Milan Urbáni, Peter Pelegrini, József Berényi (1.10.), Sergej Chelemendik, Július Brocka, Tatiana Rosová, Pavol Kubovič - IV. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
21. - 23. 6. 2009 Štrasburg - vedúca Stálej delegácie NR SR v PZ RE Oľga Nachtmannová, členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE Peter Pelegrini, József Berényi, Iván Farkas, Sergej Chelemendik, Július Brocka, Jaroslav Paška, Tatiana Rosová, Pavol Kubovič - III. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
25. - 30. 1. 2009 Štrasburg - vedúci a členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE Milan Urbáni, Oľga Nachtmannová, József Berényi, Iván Farkas, Sergej Chelemendik, Július Brocka, Eduard Kukan - I. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
27. 9. - 3. 10. 2008 Štrasburg - Boris Zala (do 29.9.2008), Oľga Nachtmannová, József Berényi, Iván Farkas, Sergej Chelemendik, Július Brocka, Eduard Kukan, Jaroslav Paška - 4. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
13. - 18. 4. 2008 Štrasburg - členovia Stálej delegácie NR SR v PZ RE Boris Zala, Milan Urbáni, Oľga Nachtmannová, József Berényi, Iván Farkas, Július Brocka, Eduard Kukan, Jaroslav Paška - 2. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
20. - 25. 1. 2008 Štrasburg - Milan Urbáni, József Berényi, Sergej Chelemendik, Ferdinad Devínsky, Július Brocka, Eduard Kukan, Jaroslav Paška (do 21.1.2008) - 1. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
29. 9. - 5. 10. 2007 Štrasburg - Boris Zala, József Berényi (do 4.10.), Sergej Chelemendik, Ferdinand Devínsky, Iván Farkas, Július Brocka, Eduard Kukan, Jaroslav Paška, Oľga Nachtmannová, Milan Urbáni - 4. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
15. - 20. 4. 2007 Štrasburg - Boris Zala, Edita Angyalová, Sergej Chelemendik, Ferdinand Devínsky, Iván Farkas, Július Brocka, József Berényi (od 17. 4.) - 2. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
22. - 26. 1. 2007 Štrasburg - členovia Stálej delegácie NR SR v PZ Rady Európy Edita Angyalová, Eduard Kukan, József Berényi, Sergej Chelemendik, Ferdinand Devínsky, Iván Farkas, Milan Urbáni, Jaroslav Paška a Július Brocka - 1. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
1. - 6. 10. 2006 Štrasburg - Boris Zala, Edita Angyalová, Ferdinand Devínsky, József Berényi, Sergej Chelemendik, Iván Farkas, Jaroslav Paška, Milan Urbáni, Július Brocka - IV. časť riadneho zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy