Zahraničné pracovné cesty - László Szigeti

DátumPopis pracovnej cesty
20. - 21. 10. 2009 Budapešť - podpredseda Výboru NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport László Szigeti a člen výboru Imre Andruskó - medzinárodná konferencia o špecifičnosti a samospráve športu v Európskej únii
24. 2. 2009 Budapešť - predseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport Ferdinand Devínsky, podpredseda výboru László Szigeti, členovia výboru Imre Andruskó, Monika Smolková, Tatiana Rosová, Valentín Švidroň - pracovná návšteva Výboru pre mládež, sociálne veci a rodinu, Výboru pre vzdelanie a vedu a Výboru pre šport a turistiku parlamentu Maďarskej republiky