Zahraničné pracovné cesty - Martin Fronc

DátumPopis pracovnej cesty
17. 9. 2009 Salzburg - Martin Fronc - zasadnutie Všeobecného výboru pre kultúrne záležitosti SEI PD
12. 11. 2008 Komárom - predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Milan Urbáni, Oľga Nachtmannová, Juraj Horváth, Martin Fronc, József Berényi - stretnutie Výborov pre európske záležitosti NR SR a NZ MR
25. 9. 2008 Viedeň - Martin Fronc, člen Stálej delegácie NR SR v SEI - zasadnutie Všeobecného výboru pre kultúrne záležitosti PD SEI
29. 5. 2008 Viedeň - predseda Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti Milan Urbáni a poslanci výboru Ivan Štefanec, Alexander Slafkovský, Martin Fronc - návšteva partnerského Výboru pre európske záležitosti Národnej rady Rakúskej republiky
5. - 6. 10. 2006 Praha - predseda NR SR Pavol Paška, podpredseda NR SR Miroslav Číž a poslanci NR SR Stanislav Janiš, Gyula Bárdos, Ivan Šaško, Zdenka Kramplová a Martin Fronc - oficiálna návšteva v Českej republike