Zahraničné pracovné cesty - Katarína Tóthová

DátumPopis pracovnej cesty
16. 9. 2008 Viedeň - predseda Národnej rady SR Pavol Paška, podpredsedovia Národnej rady SR Anna Belousovová, Milan Hort a poslanci NR SR Katarína Tóthová, Gyula Bárdos, Stanislav Kahanec - pracovná návšteva predsedu NR SR vo Viedni a na spomienkové stretnutie k 160. výročiu založenia prvej SNR.
15. 11. 2007 Budapešť - podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž, poslanci NR SR Ján Richter, Ágnes Biró, Katarína Tóthová - rokovanie s predsedom Medziparlamentnej únie a skupinou slovensko-maďarského priateľstva v Národnom zhromaždení MR
15. 11. 2007 Budapešť - podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž a poslanci Národnej rady SR Ján Richter, Katarína Tóthová, Ágnes Biró - pracovné rokovanie predsedu Slovenskej skupiny MPÚ, predsedu a členov Skupiny priateľstva NR SR s MR s partnermi v Národnom zhromaždení Maďarskej republiky
15. - 16. 2. 2007 Budapešť - predseda NR SR Pavol Paška, podpredseda NR SR Milan Hort, poslanci NR SR Ján Richter, Béla Bugár a Katarína Tóthová - oficiálna návšteva predsedu Národnej rady Slovenskej republiky v Maďarskej republike