Zahraničné pracovné cesty - Rastislav Jílek

V systéme nie je evidovaná žiadna zahraničná pracovná cesta pre poslanca v tomto volebnom období.