Zahraničné pracovné cesty - Jarmila Halgašová

V systéme nie je evidovaná žiadna zahraničná pracovná cesta pre poslanca v tomto volebnom období.