Zahraničné pracovné cesty - Pavol Prokopovič

DátumPopis pracovnej cesty
17. - 19. 2. 2010 Haag - predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Pavol Prokopovič, podpredseda výboru Rudolf Pučík, člen výboru Pavol Goga - pracovné rokovania partnerských výborov
28. - 30. 9. 2008 Lisabon - Peter Pelegrini, Pavol Prokopovič - Medziparlamentná konferencia ohľadne bezpečnosti na cestách v Európe
15. - 17. 6. 2008 Lisabon - predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Pavol Prokopovič - 4. konferencia parlamentných výborov na kontrolu IS členských krajín EÚ
13. - 15. 4. 2008 Varšava - Pavol Prokopovič, László Köteles, Ján Čech, Vladimír Matejička - návšteva partnerského výboru Sejmu Poľskej republiky
21. - 23. 11. 2007 Ľubľana - Maroš Kondrót, Peter Pelegrini, Ján Chrbet, Tibor Glenda - pracovné rozhovory na pôde partnerského parlamentného výboru
12. - 14. 11. 2007 Lisabon, Porto - predseda Národnej rady SR Pavol Paška, podpredseda Národnej rady SR Miroslav Číž a poslanci Národnej rady SR Beáta Saniová, Pavol Prokopovič, Béla Bugár - oficiálna návšteva predsedu NR SR v Portugalsku
5. - 7. 11. 2007 Brusel - Pavol Prokopovič, László Köteles, Ján Čech, Pavol Goga, Jozef Šimko, Miroslav Kotian, István Pásztor, Vladimír Matejička - návšteva centrály NATO a EÚ inštitúcií
15. - 16. 11. 2006 Kyjev - oficiálna návšteva predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku, podpredsedu Národnej rady SR Miroslava Číža a poslancov NR SR Vladimíra Mečiara a Pavla Prokopoviča na Ukrajine