Zahraničné pracovné cesty - Tomáš Šudík

DátumPopis pracovnej cesty
21. - 24. 5. 2023 Baku - poslanci NR SR Miloš Svrček a Tomáš Šudík sa zúčastnia na konferencii k téme "Úloha národných parlamentov pri podpore bezpečnosti a stability prostredníctvom zelenej ekonomiky, konektivity a trvalo udržateľného rozvoja" spoluorganizovanej PZ OBSE.
21. - 24. 2. 2023 Viedeň - poslanec NR SR Peter Osuský sa v dňoch 23.-24.2.2023 zúčastní na Zimnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia OBSE. Poslanec NR SR Tomáš Šudík sa v dňoch 21.-24.2.2023 zúčastní na Stretnutí mladých poslancov PZ OBSE a na Zimnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia OBSE.
23. - 26. 11. 2022 Varšava - poslanci NR SR Peter Osuský, Miloš Svrček a Tomáš Šudík sa zúčastnia na Jesennom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia OBSE.
1. - 6. 7. 2022 Birmingham - poslanci NR SR Peter Osuský a Tomáš Šudík sa zúčastnia na 29. výročnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia OBSE.
14. - 16. 10. 2021 Varšava - poslankyňa NR SR Mária Šofranko a poslanci NR SR Tomáš Šudík, Miroslav Žiak, Andrej Stačík a Jozef Šimko sa zúčastnia na diskusii v Kancelárii predsedu vlády Poľskej republiky a v Parlamente Poľskej republiky o príkladoch dobrej praxe v oblasti mestských a krajských mládežníckych parlamentov v Poľsku, a tiež na diskusii o plánovaných legislatívnych zmenách dotýkajúcich sa mládežníckych parlamentov na Slovensku.
3. - 5. 10. 2021 Varšava - poslanci NR SR Miroslav Žiak a Tomáš Šudík sa zúčastnia na Iniciatíve Trojmoria a Fóre mladých parlamentárov.
9. 9. 2020 Strání - poslanci NR SR Tomáš Valášek, Zita Pleštinská, Tomáš Šudík a Ľudovít Goga sa zúčastnia 55. schôdze Výboru pre európske záležitosti Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky.