Zahraničné pracovné cesty - Vladimíra Marcinková

DátumPopis pracovnej cesty
13. - 15. 11. 2022 Praha - Predsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková, poslankyňa NR SR Zita Pleštinská a poslanec NR SR Ľudovít Goga sa zúčastnia na Plenárnom zasadnutí - Konferencia predsedov parlamentných výborov pre európske záležitosti v Prahe.
3. - 5. 3. 2022 Paríž - poslanci NR SR Peter Kmec a Ľudovít Goga a poslankyňa NR SR Vladimíra Marcinková sa zúčastnia na Plenárnom zasadnutí parlamentných výborov pre záležitosti Únie parlamentov.
5. - 7. 9. 2021 Praha - predsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková a poslanci NR SR Peter Kmec a Ľudovít Goga sa zúčastnia na zasadnutí výborov pre európske záležitosti parlamentov krajín V4.