Zahraničné pracovné cesty - Jaroslav Paška

DátumPopis pracovnej cesty
13. - 14. 10. 2019 Belehrad - predseda NR SR Andrej Danko a poslanec NR SR Jaroslav Paška sa zúčastnia na Pracovnej ceste predsedu NR SR v Srbskej republike.
16. 9. 2019 Lednice - predseda NR SR Andrej Danko a poslanci NR SR Magdaléna Kuciaňová, Eva Smolíková, Tibor Jančula, Radovan Baláž, , Peter Pamula, Peter Štarchoň, Jaroslav Paška, Juraj Kolesár a Alena Bašistová sa zúčastnia na pracovnej návšteve predsedu NR SR v Českej republike pri príležitosti stretnutia parlamentných skupín priateľstva NR SR a Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.
2. - 4. 9. 2019 Brusel - poslanci NR SR Jaroslav Paška, Martin Klus, Ľudovít Goga a Irén Sarközy sa zúčastnia na Poznávacej návšteve centrály a základní NATO organizovanej Veľvyslanectvom USA v SR.
30. 6. - 3. 7. 2019 Moskva, Kazaň - predseda NR SR Andrej Danko a poslanci NR SR Ľuboš Blaha, Ľubomír Petrák, Štefan Zelník, Dušan Galis, Peter Marček, Martina Šimkovičová, Adriana Pčolinská, Dušan Muňko a Jaroslav Paška sa zúčastnia na pracovnej ceste predsedu NR SR v Ruskej federácii.
19. - 20. 11. 2018 Viedeň - poslanci NR SR Ľuboš Blaha, Maroš Kondrót a Jaroslav Paška sa zúčastnia na LX COSAC - Konferencia výborov pre európske záležitosti parlamentov členských štátov Európskej únie.
7. - 8. 10. 2018 Praha - poslanci NR SR Martin Klus a Jaroslav Paška sa zúčastnia na Stretnutí výborov pre európske záležitosti parlamentov krajín V4.
3. - 5. 6. 2018 Varšava - poslanci NR SR Ľuboš Blaha, Martin Klus a Jaroslav Paška sa zúčastnia na Stretnutí výborov pre európske záležitosti parlamentov štátov V4.
18. - 19. 3. 2018 Sofia - poslanci NR SR Jaroslav Paška a Ľudovít Goga sa zúčastnia na Medziparlamentnej konferenci Europol v rámci bulharského predsedníctva.
23. - 24. 1. 2018 Brusel - poslanci NR SR Jaroslav Pašla a Edita Pfundtner sa zúčastnia Medziparlamentného stretnutia výborov - Európska agenda - migrácia.
13. - 15. 11. 2017 Brusel, Belgické kráľovstvo - poslanci Anton Hrnko, Gábor Grendel, Peter Šuca, Katarína Cséfalvayová, Jaroslav Paška, Milan Laurenčík, Martin Fedor, Igor Janckulík, Eduard Adamčík, Marek Krajčí sa zúčastnia Pracovného pobytu delegácie NR SR v NATO HQ. .
13. - 15. 11. 2017 Brusel - poslanci NR SR Anton Hrnko, Gábor Grendel, Peter Šuca, Katarína Cséfalvayová, Jaroslav Paška, Milan Laurenčík, Martin Fedor, Igor Janckulík, Eduard Adamčík a Marek Krajčí sa zúčastnia na Pracovnom pobyte delegácie NR SR v NATO HQ
9. - 10. 10. 2017 Brusel - poslanci NR SR Jaroslav Paška a Ľudovít Goga sa zúčastnia na Ustanovujúcej schôdzi kontrolnej skupiny Europolu v EP.
24. - 26. 9. 2017 Sárospatak - poslanci NR SR Martin Klus, Jaroslav Paška, Ladislav Kamenický, Edita Pfundtner sa zúčastnia Stretnutia výborov pre európske záležitosti parlamentov krajín V4.
23. - 26. 4. 2017 Štrasburg - členovia Stálej delegácie NR SR V PZ RE Ján Marosz, Jaroslav Paška, Martin Poliačik a Pavol Goga sa zúčastnia na Druhej časti riadenoho zasadnutia PZ RE.
27. - 28. 2. 2017 Brusel - člen Výboru NR SR pre európske záležitosti Jaroslav Paška sa zúčastní zasadnutia Výboru EP LIBES.
12. - 14. 6. 2016 Amsterdam, Haag - poslanci NR SR Ľuboš Blaha, Jaroslav Paška, Martin Klus, Edita Pfundtner, Katarína Cséfalvayová, Jozef Viskupič sa zúčastnia na LV. Zasadnutí Konferencie výborov pre európske záležitosti parlamentov členských štátov Európskej únie (LV COSAC Meeting)
23. - 24. 5. 2016 Praha - podpredseda Zahraničného výboru NR SR Jaroslav Paška a člen výboru Juraj Droba sa zúčastnia na Stretnutí zahraničných výborov parlamentov krajín V4.