Asistenti poslanca - Milan Špánik

AsistentiOdDo 
Zuzana Murínová Mesačná odmena 2 736,00 €