Asistenti poslanca - Irén Sárközy

AsistentiOdDo 
Anna Bugárová Mesačná odmena 2 736,00 €