Asistenti poslanca - Tibor Jančula

AsistentiOdDo 
Michal Bučko Mesačná odmena 2 736,00 €