Asistenti poslanca - Magdaléna Kuciaňová

AsistentiOdDo 
Lenka Lukáčová Mesačná odmena 2 736,00 €