Asistenti poslanca - Dušan Tittel

AsistentiOdDo 
Ondrej Krištofík Mesačná odmena 1 376,00 EUR
Katarína Podhorcová Mesačná odmena 1 200,00 EUR