Asistenti poslanca - Martin Beluský

AsistentiOdDo 
Juraj Brandajský Mesačná odmena 1 561,00 EUR
Ing. Peter Kováč Mesačná odmena 500,00 EUR
Mgr. Monika Petráňová Mesačná odmena 1 209,00 EUR