Asistenti poslanca - Viera Dubačová

7. volebné obdobie
AsistentiOdDo 
Tomáš Hajdušek Mesačná odmena 1 260,00 €
Martin Matejovič Mesačná odmena 400,00 €
Filip Roháček Mesačná odmena 1 076,00 €