Asistenti poslanca - Oto Žarnay

AsistentiOdDo 
Roland Hogh Mesačná odmena 160,00 €
Henrieta Lašutová Mesačná odmena 1 250,00 €
Yvette Angela Mitsev Mesačná odmena 1 200,00 €