Asistenti poslanca - Boris Susko

AsistentiOdDo 
Mgr. Zuzana Vaňová Mesačná odmena 2 298,80 €
Ing. Lucia Veselská PPPCo, s.r.o. 1. 1. 2023 Mesačná odmena 1,20 €