Asistenti poslanca - Augustín Hambálek

AsistentiOdDo 
Patrik Kováč Mesačná odmena 350,00 €
Ladislav Rolník Mesačná odmena 1 872,00 €