Asistenti poslanca - Marián Kéry

AsistentiOdDo 
Mgr. Adriana Bednárová 1. 1. 2022 Mesačná odmena 1 610,00 €
Igor Melicher Mesačná odmena 1 133,00 €