Asistenti poslanca - Péter Vörös

AsistentiOdDo 
Lívia Solymos Mesačná odmena 2 736,00 €