Asistenti poslanca - Branislav Ondruš

V systéme nie sú evidovaní žiadni asistenti pre poslanca v tomto volebnom období.