Asistenti poslanca - Juraj Miškov

AsistentiOdDo 
Martina Fondrková Mesačná odmena 2 076,00 EUR
Martina Medzayová Mesačná odmena 1,00 EUR