Asistenti poslanca - Martin Fecko

AsistentiOdDo 
Peter Geremeš Mesačná odmena 1 889,00 €
Kristína Hančová Mesačná odmena 1,00 €
Marek Vandrák Mesačná odmena 500,00 €