Asistenti poslanca - Ondrej Dostál

AsistentiOdDo 
Ing. Peter Gonda, PhD. 1. 10. 2022 Mesačná odmena 839,00 €
RNDr. Dušan Sloboda 29. 9. 2022 Mesačná odmena 2 682,00 €