Asistenti poslanca - Anna Vitteková

AsistentiOdDo 
Rudolf Durdík Mesačná odmena 1,00 €
Erik Hanzel Mesačná odmena 797,95 €
Jaroslav Rybánsky Mesačná odmena 714,05 €