Asistenti poslanca - Richard Raši

AsistentiOdDo 
Mgr. Martin Dorčák Mesačná odmena 1 105,00 €
PhDr. Andrea Sabóová Mesačná odmena 2 165,00 €